20 maart 2017

hardop meedenken

Jeugdwerk voor kinderen en tieners met ASS betekent elke keer weer maatwerk, aansluiten bij de situatie die er dan is. Waar dat kan betrekken we de tieners actief bij het zoeken van oplossingen.

Gisteren hadden we weer zo'n situatie bij de Kindernevendienst. Twee kinderen reageerden erg op elkaar, waren druk in de interactie. Op zich gezellig, maar een ander kind raakte vol in zijn hoofd. Hij ging even naar de gang, naar zijn time-out plek. Toen hij terugkwam is er samen met hem naar een oplossing gezocht. Dit doen we vaak 'hardop denkend'. We verduidelijken de situatie door te benoemen wat er gebeurde, wat het gevolg was (dit overzicht mist vaak). De tiener kan zo zelf meedenken.

"Ik zag net aan je dat je op jouw plekje veel last had van het gedrag van A en B. Klopt dat?" Het kind bevestigde dit. "Als je ergens anders zou zitten, zou het dan beter gaan?" Dit dacht het kind van wel. "Wat zou een fijnere plek voor je zijn?" en hij koos een plek uit, de leiding dacht van hieruit mee "dat lijkt me inderdaad een goede plek. En weet je, dan ga ik op jouw oude plek zitten. Als je dan last hebt van het geluid van de andere twee dan zie je mij zitten. En hoef je niet op hen te letten" Dit vond hij een goed plan. De rest van de ochtend ging het goed.

Voordeel van op deze manier communiceren is dat de oplossing vaak beter aansluit, dan wanneer je het als leiding bepaalt. Het kind voelt zich bovendien niet 'weggestuurd' van zijn plek om het gedrag van anderen, maar voelt zich serieus genomen, kan meedenken en ervaart: ik heb invloed op hoe ik me voel als ik een goede plek kies, en dan lukt het me wel om mee te doen!

10 maart 2017

Om te lezen - 2In mijn boekenkast staan een paar handige boeken met informatie over ASS. Eén ervan is het boekje "Zo ben ik gewoon!" van Marike de Reuver. Een praktisch en makkelijk leesbaar boekje over de impact van autisme thuis, op school en in de kerk.

De auteur gaat uitgebreid in op de invloed van autisme op de geloofsopvoeding. Vanuit de theorie wordt e.e.a. uitgelegd, aangevuld met praktische tips en praktijksituaties. Deze situaties worden niet alleen vanuit de omgeving beschreven maar ook vanuit het kind zelf.

Dit vind ik een mooie en leerzame invalshoek, omdat je zo een beetje in de leefwereld van een kind met ASS kunt kruipen en beter kunt begrijpen waarom sommige dingen anders gaan of moeilijk zijn. Zo kun je samen op zoek naar oplossingen, naar maatwerk, zodat kinderen en tieners toch mee kunnen doen.

Een interview n.a.v. dit boekje kun je hier lezen.